Collins, Jim

  • marcel 

Vml McKinsey consultant

Vml hoogleraar Stanford University (88-95)

Auteur, onderzoeker, spreker