voor transformatieve opgaven

 

 

De wereld verandert snel, zelfs in een exponentieel tempo, en uitdagingen worden steeds complexer, waardoor oude oplossingen minder goed, tot averechts werken. Het moet anders. In deze evolutionaire sprong is lerend en innoverend vermogen nodig om een veilige en sociaal rechtvaardige toekomst te creëren met een verantwoorde druk op het ecologisch systeem.

 

Het is een uitdaging voor veel organisaties om duurzaam effectief te zijn, doeltreffend in het realiseren van de eigen ambities en/of maatschappelijke opgaven.

De uitdagingen zijn complexer en vergen een andere aanpak. Het volstaat niet langer om binnen het systeem her en der wat aan te passen, het systeem zelf moet worden aangepast. Veranderkundig gezien spreken we daarom van een transformatie, een evolutionair proces naar een next-level organisatievorm en een werkwijze die beter in staat is prestaties te leveren in een complexe omgeving.

De experts van SDO staan klaar op u te helpen bij uw opgave.

Dezelfde expert zijn de initiatiefnemers van de masteropleiding Transformatiekunde en dit betekent dat het leren en ontwikkelen geïntegreerd kan plaatsvinden bij de uitvoering van de beoogde transformatie.

SDO-lectors zijn onder meer betrokken bij de energietransitie, de jeugdzorg en bij plattelandsontwikkelingen.