Belang van werkgevers

 

 

Duurzaam presteren
Het opleiden van werknemers is investeren, niet alleen geld uitgeven en arbeidsvoorwaarden nakomen!

 

Organisaties ervaren de positieve effecten van werknemers die investeren in hun carrière en daardoor dagelijks hun meerwaarde tonen in het uitoefenen van hun functies. Doordat de deelnemers eigentijdse veranderkundige ervaringen opdoen kunnen zij als change agents uw organisatie ondersteunen in voorkomende veranderprocessen. 

Voorwaarde voor een optimaal studieresultaat en leerrendement is de effectieve samenwerking tussen SDO Hogeschool, de student en diens werkgever.

In deze samenwerking speelt de praktijkbegeleider, doorgaans een leidinggevende, die de student ondersteunt bij diens praktijkopdrachten en dikwijls als opdrachtgever functioneert.

Een en ander wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

 

Door werknemers de kans te geven bij SDO een opleiding te volgen ervaren werkgevers de volgende positieve effecten:

Kortom, SDO Hogeschool ondersteunt het leerproces van individuen en dat van organisaties, zodat deze zich ontwikkelen tot vitale, duurzaam presterende en wendbare bedrijven.