Keller & Price
Scott Keller en Colin Price zijn/waren beide werkzaam voor McKinsey & Company.

Literatuur

Scott Keller & Colin Price (2010)
Beyond Performance – new great organizations build ultimate competitive advantage

Criteria

Strategie
Theorie
2010
Beheersingsparadigma en communicatief
Rationele en professionele organisaties

Ook interessant

 

Meer informatie

SDO-opleidingen.nl

Kennisupdates
Verdieping P&O

 

Opleidingen
Human Relations & Teamdynamiek

 

SDO-hogeschool.nl

Duurzaam presteren

In het boek “Beyond Performance – new great organizations build ultimate competitive advantage” (2010) concluderen de McKinsey-onderzoekers Keller en Price op basis van uitgebreid onderzoek dat duurzaam presteren een kwestie is van het balanceren van wealth en health, van het genereren van (financiële) waarden én het bouwen en onderhouden van een gezonde organisatie. Beide strategische doelstellingen hebben evenveel aandacht nodig van de directie. Wanneer een organisatie duurzame productiviteit wil realiseren, dan behoort deze organisatie concrete, meetbare resultaten te behalen en tegelijk een organisatie voort te brengen die in staat is deze performance lang vol te houden. Of zoals de Keller en Price dit formuleerden:

“How to build an organization that can execute in the short run
and has the vitality to prosper over the long term?”

De essentie van het boek Beyond performance vatte Van Marrewijk samen in bijgaande figuur. Directieleden behoren hun aandacht 50%/50% te verdelen tussen de twee thema’s Organizational performance en Organizational Health.

Zij concludeerden dat duurzaam presteren een kwestie is van het balanceren van Wealth en Health; van het genereren van (financiële) waarden én het bouwen en onderhouden van een gezonde organisatie. Beide strategische doelstellingen hebben evenveel aandacht nodig van de directie.

Wanneer een organisatie duurzaam wil presteren dan behoort deze organisatie concrete en meetbare resultaten te behalen, maar zodanig dat die organisatie in staat is deze performance lang vol te houden. Welbeschouwd is dit een meta-strategie, iets dat voor alle organisaties geldt die koploperambities hebben en het beste willen halen uit hun mogelijkheden.

De directies van koplopers besteden evenveel aandacht aan Wealth en Health en realiseren hiermee twee keer zo veel omzet als organisaties die dit niet doen. Bovendien zijn deze organisaties aanzienlijk meer rendabel.