Sinek, Simon
Brits-Amerikaans schrijver en inspirerend spreker

Sinek, S. (2019) The infinite game

Het oneindig spel – the infinite game

Wij mensen zijn van nature geneigd tot snelle oplossingen voor problemen en kiezen liever voor snelle winst dan voordelen op lange termijn. We zien het leven in termen van successen en mislukkingen; we zien winnaars en verliezers….

We weten maar al te goed waar deze automatische mindset toe leidt: jaarlijkse massaontslagen om aan een arbitrair plan te voldoen; gehoorzaamheid aan de aandeelhouders ten koste van medewerkers en klanten; een oneerlijke en onethische bedrijfspraktijk; een keiharde verziekte werksfeer; hoge beloningen voor hoog presterende, toxische werknemers en bonussen voor managers die meer geven om een eigen belang dan dat van hun teamleden. Daardoor nemen de loyaliteit en betrokkenheid af en voelen veel werknemers zich onzeker en bezorgd.

 

De beste leiders kijken naar de lange termijn. Ze beseffen dat het niet gaat om de volgende kwartaalcijfers of de volgende verkiezingsresultaten. Het gaat om de volgende generatie. De beste leider zetten bedrijven en organisaties op die succesvol zijn in de toekomst, nadat zij het stokje hebben doorgegeven. Dat is beter voor hun bedrijf, voor ons en zelfs voor de aandeelhouders.

 

Metafoor

Sinek hanteert de metafoor van de twee soorten spellen: eindige en oneindige spellen.
Een eindig spel wordt gespeeld door spelers die elkaar kennen. Er zijn vaste spelregels. De spelers zijn het eens over het doel en als dat bereikt wordt is het spel afgelopen. Zoals bij voetbal zijn de spelers duidelijk te herkennen aan een speciaal tenue en ziet een scheidsrechters toe de handhaving van de regels en bestraft de overtredingen conform diezelfde regels. Iedereen is erover eens dat het team dat aan het einde van de gestelde tijd de meeste punten heeft gescoord de winnaar is en na afloop van de wedstrijd gaat iedereen naar huis.

 

Een oneindige spel daarentegen wordt gespeeld door bekende en onbekende spelers. De regels zijn niet precies vastgesteld of overeengekomen. Er zijn misschien gewoonten of wetten die bepalen hoe de spelers het spel spelen maar toch kunnen ze binnen deze brede afbakening zelf een speltactiek bepalen. Als ze van bepaalde gewoonten willen afwijken, dan kan dat. Het staat alle spelers vrij te bepalen hoe ze het spel spelen en ze kunnen halverwege ook van speltactiek wisselen, om welke reden dan ook.

Een oneindig spel heeft een oneindige horizon. En omdat er geen concrete eindstreep is, en het spel nooit echt afgelopen is, kun je een oneindig spel ook niet ‘winnen’. In een oneindig spel komt het vooral aan op het spelen zelf, op de eindeloze voortzetting van het spel.

 

In huwelijken of vriendschappen zijn geen winnaars. En in het bedrijfsleven ook niet. Een bedrijf voert geen wedstrijd maar ondergaat een ontwikkelingsproces.

 

Toch hoor je veel leiders brallen over ‘winnen’,  de ‘concurrentie verslaan’, en ‘de beste zijn’. Hun visie komt neer op het streven naar de toppositie: ze gaan voor goud. Prachtig – maar in een spel dat geen eindstreep kent, kun je niet winnen of de beste worden.

 

Bedrijven die zich laten voorstaan op hun toppositie baseren hun claim op een specifiek en dus willekeurig ijkpunt, bijvoorbeeld een kwartaal, de afgelopen acht maanden, het afgelopen jaar, de afgelopen vijf of tien jaar…. Hadden ze geïnformeerd bij concurrenten of die dat toevallig ook een geschikt meetmoment vonden?

 

In een oneindig spel kan de werkelijke waarde van een organisatie niet worden afgemeten aan de hand van het bereikte succes op basis van een reeks arbitraire maatstaven gedurende een arbitraire tijdsduur. De werkelijke waarde van een organisatie wordt bepaald door het verlangen dat mensen voelen om bij te dragen aan het voortdurend succes van de organisatie, niet alleen tijdens hun leiderschap, maar ook lang daarna.

 

Leiders met een EINDIGE mindset


Leiders met een
ONEINDIGE mindset

Proberen iets gedaan te krijgen van hun werknemers, klanten en aandeelhouders, zodat de cijfers er mooi uitzien.

Inspireren hun werknemers, klanten en aandeelhouders, zodat ze zich blijven inzetten, producten blijven afnemen en financieel steun blijven geven.

Willen winnen en hun persoonlijke carrière bevorderen

Willen een organisatie beter achterlaten dan ze die aantreffen.

Focus op winst uit de verkoop van hun producten, die het bedrijf ten goede komt

Focus op de producten die de klanten ten goede komen.

Houden niet van verrassingen die hun beleid kunnen storen, ze vormen een bedreiging van de status quo.

Zijn ingesteld op verrassingen en zien hierin kansen voor verandering.

Richten zich op wat andere bedrijven doen.

Reageren niet alleen op wat er gebeurd is, maar kijken vooruit en bedenken nieuwe dingen.

Reageren op de nieuwste technologische veranderingen die mogelijk nadelig zijn voor het bedrijfsmodel.

Hebben oog voor interessante toepassingen van nieuwe technologie.

Vragen hun medewerkers te focussen op eindige doelen.

Vragen hun medewerkers mee te denken over een oneindig toekomstbeeld, dat iedereen ten goede komt.

Richten zich op resultaten op korte termijn, en zetten vaak lukraak strategie en tactiek in om de cijfers op te schroeven.

Creëren een duidelijk, positief en concreet beeld van hun toekomstbeeld.

Bezuinigen drastisch en snoeien vaak op de afdelingen die investeren in Research & development.

Investeren in het gezond houden van de organisatie en ontwikkelen veerkracht.

Groeien door overname en door aandelen terug te kopen.

Groei is de resultante van het nastreven van ontwikkeling.

Zetten zich volledig in om korte termijn doelen te realiseren.

Zetten zich in voor de goede zaak en dit geeft het werk en leven inhoud om te blijven spelen.

Stellen de vraag: ‘hoe krijg ik het meest gedaan van mijn personeel?’

Stellen de vraag: ‘Hoe creëer ik een omgeving waarin mijn mensen zich van hun beste kant kunnen laten zien?’

Denken dat gevoelens en prestaties los van elkaar staan.

Weten dat gevoelens de basis van teamvertrouwen zijn. En vertrouwensteams leveren de hoogste prestaties.

Door te focussen op prestaties leidt de bedrijfscultuur vrijwel altijd schade.

Weten dat ‘succes’ geen indicator is voor goed leiderschap.

Hanteren een opportunistisch standpunt en verwijzen naar externe wetgeving.

Hanteren hoge ethische standaarden en accepteren dat het veel geduld en inspanning vergt om een bedrijfscultuur te creëren waarin normvervaging geen kans krijgt.

Wil van concurrenten winnen.

Wil zich optrekken aan waardige rivalen.

Schrikken terug voor nieuwe, baanbrekende, distributieve ontwikkelingen

Tonen existentiële flexibiliteit als ze een nieuwe technologie ontdekken die hun doel veel sterker vooruithelpt dan de huidige technologie.

Wat is het beste voor mij?

Wat is het beste voor ons?

Gericht op eigen voordeel

Houdt rekening met de impact van beslissingen op de werknemers, de maatschappij de gehele wereld

Probeert de ‘tegenstander te overtreffen

Proberen zichzelf te overtreffen.

Tunnelvisie

Buiten de kaders met blik op de horizon

Neiging naar bekende gegevens en patronen

Nieuwe mogelijkheden onderzoeken en ondersteunen

Reactief: ‘wack-a-mole’

Pro-actief: op basis van visie en ambitie

Gebruikt successen van het bedrijf om de eigen carrière in een gunstig daglicht te stellen.

Zet diens carrière in om de waarde van het bedrijf op lange termijn te vergroten – en die waarde wordt slechts ten dele in geld uitgedrukt.

Neiging naar bekende gegevens en patronen.

Nieuwe mogelijkheden onderzoeken en ondersteunen.

C-level board

Chief Vision Officer

De inspiratie, vernieuwing, samenwerking, merktrouw en winsten die resulteren uit leiderschap met een oneindige mindset komen bedrijven niet alleen van pas in rustige, maar ook in roerige tijden. Dezelfde factoren die een bedrijf in goede tijden tot groei en bloei brengen, maken het in slechte tijden sterk en veerkrachtig.

 

Een bedrijf dat gebouwd is op veerkracht is een bedrijf dat voor de eeuwigheid is gebouwd. Daarin verschilt het van een bedrijf dat op stabiliteit is gegrondvest. Stabiel betekent standvastigheid onveranderlijk. Dit betekent ook dat minder risico’s worden genomen en dat minder hogere resultaten ontstaan. Het is bovendien niet goed voorbereid op onverwachte gebeurtenissen. Nieuwe technologieën, nieuwe rivalen, verandering op de markt en wereldschokkende gebeurtenissen kunnen hun strategie in een oogwenk ondermijnen. Veerkrachtige bedrijven trotseren de storm en komen er volledig veranderd uit tevoorschijn.

 

Leider die een oneindige mensen willen ontwikkelen moet zich oefenen in de volgende vijf essentiële vaardigheden:

  • zich inzetten voor een goede zaak
  • een vertrouwensteam opbouwen
  • leren van Ware rivalen
  • zich voorbereiden op existentiële flexibiliteit
  • moed tonen om te leiden.

 

En hanteren de voigende definitie van ‘bedrijfsverantwoordelijkheid’: het omvat:

 

  1. Doelgerichtheid: mensen een gevoel van verbondenheid geven en het gevoel dat de waarde van hun leven en werk uitstijgt boven het geld dat ze verdienen
  2. Veiligheid voor allen: onze bedrijven moeten zodanig functioneren dat de mensen die voor ons werken, de mensen die bij ons kopen en de omgeving waarin we wonen en werken veilig zijn.
  3. Winst: geld is de brandstof die een bedrijf in het spel houdt zodat het in staat is de eerste twee prioriteiten na te streven.

 

Om kort te gaan:

 

Het is de verantwoordelijkheid van elk bedrijf om wilskracht en middelen in te zetten voor een goede zaak die het bedrijf zelf overstijgt, om veiligheid te bieden aan mensen en de wijde omgeving, en om meer middelen op te leveren, zodat het bedrijf zo lang mogelijk deze drie doelen kan nastreven. Een organisatie kan kiezen op welke manier ze wordt opgebouwd, maar ze is verantwoordelijk voor de consequenties van de bedrijfsvoering.