Juran, Joseph
Joseph Juran (1904-2008) Kwaliteitskundige bij General Electric; Universiteit van New York  

Bron

Juran, J. (1951) Quality Control Handbook (McGraw-Hill)

 

 

Links

 

Demingcirkel

Kwaliteitsmanagement – quality management

Juran benadrukte dat kwaliteit moet voldoen aan de behoeften van de klant. Kwaliteitsplanning is het ontwikkelen van de producten en processen die nodig zijn om aan die behoeften van de klant te voldoen. Of te wel: fitness for use – geschiktheid voor gebruik.

Planning is onderdeel van de ‘Juran Trilogy’ Quality management omvat quality planning, quality control, and quality improvement.


Juran beschreef zijn inzichten en werkwijzen in vele boeken en artikelen, waaronder Quality Control Handbook (1951, McGraw-Hill) dat nog immer gedrukt wordt.

Juran bepleitte een breder onderzoek naar de factor mens in kwaliteitsmanagement: “Opleiding en training voor managers op de werkplek is net zo belangrijk als de moeren en bouten van het fabricageproces”, stelde Juran. Ook constructief voorbeeldgedrag van directieleden, het strak organiseren van ‘wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is’, en de impact van weerstand tegen verandering, zijn cruciaal voor het verbeteren van prestaties. Die weerstand is een belangrijke veroorzaker van inferieure kwaliteit.

 

Juran benadrukt de rol en verantwoordelijkheden van leidinggevenden. Kwaliteit is zo veel meer dan de controle van eindproducten. Ook bepleitte hij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. “Bedrijven moeten welvaart en rechtvaardigheid bewerkstelligen. Ze moeten bijdragen aan een kwaliteitsvolle samenleving.” En bij een andere gelegenheid: “Wat je ook doet, zorg dat de maatschappij erdoor verbetert. Je moet het niet alleen doen om winst te maken”. Deze lijn is bepaald niet dominant geworden in Noord-Amerika, maar wel in Azië en later in Europa (European Vison, EFQM).

 

Zijn analyses en methodes worden nog immer wereldwijd gebruikt bij de kwaliteitsbewaking binnen bedrijven en met name in Six Sigma, Total Production Management en Total Quality Management.

 

Bekende quotes van Juran:

  • Quality planning consists of developing the products and processes required to meet customer’s needs.
  • For many phenomena, 80% of consequences stem from 20% of the causes.
  • …every successful quality revolution has included the participation of upper management. We know of no exceptions.
  • Without a standard there is no logical basis for making a decision or taking action.