Anoniem

Bron

Smid, Nico & Martijn van der Woude (2006) Coachen op gedrag en resultaat: praktijkgids voor het ontwikkelen van resultaatgericht gedrag, 9e druk, PiMedia, Utrecht

 

STARR-methode

De STARR-methode is een interviewtechniek die veel wordt gebruikt in sollicitatie- en functioneringsgesprekken. Ook in het hoger onderwijs wordt de methode toegepast of in een sessie waarin collega’s elkaar feedback geven. Het is namelijk een gedragsgerichte methode waarbij de interviewer de geïnterviewde vraagt om concrete voorbeelden uit het verleden te geven van situaties waarin hij of zij een bepaalde vaardigheid heeft toegepast of een specifiek resultaat heeft behaald. Door deze gestructureerde aanpak krijgt de interviewer een goed beeld van het gedrag en de vaardigheden van de geïnterviewde.

De STARR-methode – een acroniem van Situatie, Taak, Actie, Resultaat en – later toegevoegd – Reflectie – is van oorsprong afgeleid van het criteriumgericht interviewen, dat als beoordelingswijze wordt weergegeven. Het is een bewezen methode die al vele jaren wordt gebruikt en steeds populairder wordt vanwege de gestructureerde aanpak en de betrouwbare resultaten die het oplevert. Of je nu solliciteert voor een nieuwe baan of jezelf wilt verbeteren in je huidige functie, de STARR-methode is een waardevolle techniek die je kan helpen om je vaardigheden en prestaties te verbeteren.

Toepassing

De essentie van de STARR-methode is dat het interview zich richt op specifieke situaties uit het verleden van de geïnterviewde, waarin hij of zij een bepaalde vaardigheid heeft toegepast of een specifiek resultaat heeft behaald.

De STARR-methode werkt als volgt: de interviewer vraagt de geïnterviewde om een situatie te beschrijven waarin hij of zij een bepaalde vaardigheid heeft toegepast of een specifiek resultaat heeft behaald. Vervolgens vraagt de interviewer naar de specifieke taak die de geïnterviewde moest uitvoeren in deze situatie. Daarna wordt gevraagd naar de acties die de geïnterviewde heeft ondernomen om de taak uit te voeren en welk resultaat dit heeft opgeleverd. Tot slot wordt de geïnterviewde gevraagd om te reflecteren op de situatie en zijn of haar gedrag.

Een extra T – Transfer

In onderwijssituaties wordt ook wel de STARRT-methode gebruikt. De toegevoegde T staat voor Transfer. Dit staat voor wat je geleerd hebt van je reflectie op een situatie uit het verleden.

  • Zou de situatie nog eens kunnen gebeuren?
    • Hoe zou je dan willen handelen en waarom?
    • Wat zou je hetzelfde doen?
    • Kun je situaties bedenken waarin je wat je geleerd hebt zou kunnen toepassen?
    • Wat zijn je voornemens voor de volgende keer?