Senge, Peter Michael
Wetenschapper in kennismanagement en organisatiekunde MIT Sloan School of Management en medeoprichter/directeur Center for Organizational Learning

Bron

Peter Senge, Hal Hamilton, & John Kania (2015) The Dawn of Systems Leadership. In: Stanford Social Innovation Review.

Download artikel

The-Dawn-of-System-Leadership

Links

Index Leiderschapsstijlen

Systeemleiderschap

“The deep changes necessary to accelerate progress against society’s most intractable problems require a unique type of leader: the system leader, a person who catalyzes collective leadership.”

Peter Senge, et al.

In 2015 beschreven Peter Senge, Hal Hamilton en John Kania een artikel om revolutionaire verandering teweeg te brengen om vooruitgang te boeken bij de meest hardnekkige problemen van onze samenleving. Deze problemen vereisen een uniek type leider: de systeemleider, een persoon die collectief leiderschap katalyseert.

Volgens de auteurs is de essentie van ‘system leadership’ het vermogen om:

  • het grotere geheel van de organisatie, van het systeem en de context waarin dat opereert, te zien.
  • op allerlei plekken en met allerlei talent processen van zelfreflectie en constructieve dialogen op gang te brengen.
  • de focus te verschuiven van reactieve probleemoplossing naar toekomstgerichte co-creatie.

Wat ‘system-leaders’ in feite doen is door het hele systeem voorlopers te herkennen, te ondersteunen en bij elkaar te brengen, om ze elk op hun eigen plek – maar ook samen – aan de grote veranderingen te laten werken. Zij brengen of versterken eigenaarschap en autonomie. En dat terwijl ze zelf op de achtergrond blijven en ondertussen het ecosysteem observeren. Ze kijken of en waar er nog extra ondersteuning nodig is en proberen bedreigingen af te wenden.

Hier helpt het voorbeeld van de natuur. Een bos heeft geen duidelijke leider, maar elk deelsysteem probeert zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Door diversiteit, natuurlijke selectie, samenwerking en recycling.