Meyer, Ron
Prof.dr. Ron Meyer Hoogleraar Strategisch Leiderschap Tias School for Business & Society, Tilburg Universiteit & Antwerp Management School, Universiteit van Antwerpen

Model #22 is gepubliceerd op Ron Meyer’s eigen website, Center for Strategic Leadership.

Innovation Box

Waar kan ik mijn innovatieve ideeën vandaan halen?

Innovatie is het doen van iets dat nieuw en onderscheidend is. Activiteiten kunnen op een originele manier gedaan worden (procesinnovatie), of iets kan worden gemaakt dat origineel is (productinnovatie). Alles kan geïnnoveerd worden, van de gebruikte technologieën tot aan de distributiekanalen, organisatievormen en businessmodellen.

Innovatief zijn is essentieel om te differentiëren en concurrentievoordeel te realiseren. De uitdaging voor individuen en organisaties is om innovatieve ideeën te genereren, omdat mensen vaak vast komen te zitten in wat ze al kennen en gewend zijn.

Conceptueel model

De Innovation Box stelt dat het makkelijker is om innovaties te vinden ‘in the box’ dan door gebruik te maken van ‘out of the box’ denken. Mensen veronderstellen vaak dat innovaties volledig origineel moeten zijn, waarbij creatieve denkers nieuwe ideeën van nul af aan moeten verzinnen. Maar dit uitvinden is moeilijk, langzaam, energie-rovend en risicovol. De Innovation Box geeft aan dat creatieve denkers zouden moeten starten door bewezen concepten uit de eigen bedrijfstak te gebruiken en in tweede instanties zouden moeten rondstruinen in andere bedrijfstakken op zoek naar inspirerende ideeën en modellen. Pas na het oogsten van deze 1ste en 2de orde innovaties zou aandacht moeten uitgaan naar 3de orde innovaties.

Innovation Box

De kernelementen

De drie niveau’s van innovatie zijn de volgende: 

1ste Orde Innovatie: Nieuw voor het Bedrijf.
Als iets relatief nieuw en onderscheidend is binnen de bedrijfstak, is het innovatief, zelfs als een ander het eerder heeft geïnitieerd. Voor de markt maakt het niets uit wie een concept introduceert, maar alleen wie het krachtig uitrolt, dus ‘erop en erover’ als tweede of derde speler kan een slimme aanpak zijn. Innovatieve ideeën binnen de bedrijfstak kunnen gevonden worden op twee plekken:   

a. Huidige geografie. Wat ontwikkelen je huidige concurrenten en zijn er startups in de markt die je zou kunnen imiteren?

b. Andere regio’s. Wat zijn de internationale innovatiecentra in jouw bedrijfstak en welke ontwikkelingen daar kan je kopiëren naar jouw deel van de wereld?

2de Orde Innovatie: Nieuw voor de Bedrijfstak.
Naast het
adopteren van innovaties van binnen de bedrijfstak, kan je ook inzetten op het adapteren van innovaties vanuit andere bedrijfstakken. Je moet zoeken naar het onderliggend model dat ten grondslag ligt aan andere producten en processen en overwegen of dit als template zou kunnen dienen om je eigen activiteiten opnieuw uit te vinden. Wederom zijn er twee bronnen van ideeën:

a. Huidige geografie. In welke vergelijkbare bedrijfstakken zijn er innovatieve concepten die potentieel naar jouw bedrijfstak vertaald zouden kunnen worden?

b. Andere regio’s. In welke verder weg gelegen bedrijfstakken vinden de geavanceerde ontwikkelingen plaats die jou zouden kunnen inspireren iets overeenkomstig te doen?

3de Orde Innovatie: Nieuw voor de Wereld.
Het creëren van iets dat volledig origineel is, dat nog nooit eerder is vertoond, is een bijzondere prestatie dat terecht in hoog aanzien staat. Individuen en organisaties die zo’n klein wonder weten te bewerkstelligen worden om begrijpelijke redenen op een voetstuk geplaatst, aanbeden als innovatie-icoon en opgehouden als voorbeeld om te volgen. Maar bij al deze heldenverering wordt vaak vergeten hoe moeilijk en risicovol deze extreme vorm van innovativiteit is en hoe uitdagend het kan zijn om de vaardigheden op te bouwen om continu 3de orde innovaties te realiseren. Daarom is de gulden regel: “Eerst de discipline hebben “to think in the box”, voor je jezelf toestaat “to think out of the box”.

De belangrijkste inzichten

  • Innovatie is het doen van iets nieuw en onderscheidend. Innovatie is het doen van iets nieuw waarmee je jezelf kan onderscheiden van concurrenten. Het gaat erom te voorkomen dat wat je doet gemeengoed is, zodat jouw waardepropositie anders zal zijn en klanten meer zal aanspreken dan het aanbod van je rivalen.
  • Innovatie is niet hetzelfde als uitvinden. Iets nieuw en onderscheidend doen betekent niet dat je het zelf moet hebben uitgevonden. Je moet alleen een van de eerste zijn om erop te handelen en jezelf te onderscheiden in de ogen van de klant. Met andere woorden, een innovatie hoeft niet nieuw te zijn voor de wereld, maar alleen nieuw voor het bedrijf, als een nog niet gebruikte manier om superieure klantwaarde te creëren.
  • Innovatie kan gebaseerd worden op imitatie. De uitvinding van een ander kopiëren en dan beter uitrollen, is de makkelijkste, snelste en veiligste manier om innovatief te zijn. Je kan bestaande concurrenten imiteren, maar de kans is groter dan innovatieve ideeën zullen komen van startups en firma’s in geavanceerde markten. Dit is 1ste orde innovatie.
  • Innovatie kan gebaseerd worden op inspiratie. Waar het direct kopiëren van bedrijfstak-genoten weinig oplevert, kan je het indirect kopiëren uit andere branches, als een vorm van inspiratie. Deze 2de orde innovatie is vaak makkelijker vanuit vergelijkbare branches, maar dat hoeft niet (‘laten we de Amazon/Uber/Facebook van onze bedrijfstak worden’).
  • Innovatie kan makkelijker en veiliger. Velen prefereren 3de orde, ‘nieuw voor de wereld’ innovaties, gebaseerd op heroïsche vooroordelen over innovativiteit. Maar het is slim om eerst 1ste en 2de orde innovaties te verkennen voordat je 3de orde innovaties uitprobeert.