Meyer, Ron
Prof.dr. Ron Meyer Hoogleraar Strategisch Leiderschap Tias School for Business & Society, Tilburg Universiteit & Antwerp Management School, Universiteit van Antwerpen

Model #5 is gepubliceerd op Ron Meyer’s eigen website, Center for Strategic Leadership

House of Engagement

Hoe verhoog ik de betrokkenheid binnen mijn organisatie?

Werknemers zijn geëngageerd als ze zich verbonden voelen met de organisatie en gemotiveerd zijn om bij te dragen aan het gezamenlijke succes. Bij engagement gaat het dus om een emotionele connectie waardoor werknemers zich betrokken voelen bij het realiseren van organisatiedoelstellingen. 

 

Bij het engageren worden twee zaken succesvol aan elkaar gekoppeld – zo spreekt men in het Engels van ‘engagement’ bij een verloving, maar ook bij het gebruik van de koppeling van een auto. In een organisatie kan een succesvolle koppeling worden geïnitieerd vanuit de werknemer, maar ook managers kunnen de betrokkenheid doelbewust bevorderen.

Conceptueel model

Het House of Engagement model omvat de tien belangrijkste domeinen waarin managers de aanknopingspunten vinden om de hoofden en harten van werknemers te winnen. Het model, dat metaforisch is opgebouwd als een huis, is onderverdeeld in vier algemene categorieën. De ‘begane grond’ van engagement wordt bepaald door de aard van de taakomgeving waarin mensen werken, terwijl de ‘bovenverdieping’ gevormd wordt door het team waarin ze werken. Het overkoepelende ‘dak’ staat voor de richting die de organisatie nastreeft, en de ‘kelder’ staat voor leiderschap, de fundering waarop de organisatie rust. 

De kernelementen

De tien onderdelen van het huis zijn:

 1. Activiteiten. De ‘voordeur’ van engagement is ervoor zorgen dat werknemers zich gemotiveerd voelen door het werk wat ze doen. Activiteiten die interessant, haalbaar, zinvol en uitdagend zijn, dragen significant bij aan het engagement. 
 2. Feedback. Mensen kunnen ook geëngageerd raken door de hoeveelheid en type feedback die ze krijgen op hun activiteiten, bijvoorbeeld door suggesties, complimenten, erkenning, beloningen en zelfs al het zien waar hun inspanningen toe leiden.
 3. Empowerment. Voldoende macht hebben om activiteiten uit te voeren, is ook een stimulans voor engagement. De autonomie en ruimte krijgen om keuzes te maken is belangrijk, alsook de autoriteit, vermogens en middelen om deze keuzes te implementeren. 
 4. Samenstelling. Werken met een goed-geselecteerde groep mensen, die allemaal weten welke rol ze moeten spelen, versterkt ook het engagement. Er is een goede samenstelling als de juiste mensen op de juiste plek zitten en het geheel gebalanceerd is.
 5. Besluitvorming. Mensen willen ook vertrouwen hebben hoe beslissingen worden genomen. Wanneer het besluitvormingsproces goed en eerlijk is, de communicatie helder is en de uitvoering snel volgt, neemt het engagement onder werknemers toe. 
 6. Community. Het is ook heel engagerend wanneer mensen als een team naar elkaar toetrekken en er een gevoel van gemeenschap ontstaat. Wederzijds respect, vertrouwen, samenwerking, ondersteuning en teamspirit zijn hierbij belangrijke onderdelen. 
 7. Strategie. Inzicht in en geloof in de strategie van de organisatie is een engagement verhogende factor, zeker als de werknemers zijn betrokken bij de strategieontwikkeling en duidelijk is hoe zij kunnen bijdragen aan de uitvoering van die strategie. 
 8. Missie. Overtuigd zijn van de missie van de organisatie kan ook engagerend zijn. Werknemers raken dan geïnspireerd door het doel en de waarden van de organisatie en dit kan een ‘missionaire ijver’ oproepen om van de organisatie een succes te maken. 
 9. Resultaten. Goede resultaten bereiken kan werknemers een gevoel van trots geven en de drive creëren om door te gaan. Of het nu gaat om bepaalde prestaties of waarde creatie voor klanten of de maatschappij, goede resultaten werken engagement-verhogend. 
 10. Leiderschap. Het hebben van managers die als effectieve leiders worden beschouwd, is de basis van engagement. Waar mensen zich geïnspireerd en gesteund voelen door alle managementniveaus en vertrouwen in hen hebben, zullen zij bereid zijn te volgen. 

De belangrijkste inzichten

 • Meer dan tevredenheid of motivatieEngagement gaat over het betrekken van mensen bij de organisatie. Werknemers een bonus of vrije dag geven, zorgt voor motivatie, maar niet voor engagement, want het draagt niet bij aan het opbouwen van een emotionele band en helpt niet bij het overtuigen van mensen om van de organisatie een succes te maken. 
 • Engagement is een kerntaak van managersVoor engagement heb je twee partijen nodig: werknemers en managers. Maar de managers zijn het beste geplaatst om de voorwaarden te scheppen voor het winnen van het hart en hoofd van de mensen in de organisatie. 
 • Engagement kent tien belangrijke domeinenEngagement is complex. Vele factoren beïnvloeden de emotionele betrokkenheid van werknemers, maar ze vallen in tien categorieën uiteen, van waarderen van dagelijkse activiteiten tot omarmen van de missie. 
 • Engagement drivers verschillen per persoonHoewel de tien engagement domeinen universeel zijn, verschilt het relatieve belang van elk domein en de specifieke driver per domein niet alleen van persoon tot persoon, maar ook in de tijd en context. 
 • Engagement moet gemonitord wordenWeten wat ieder werknemer engageert, geeft managers goed inzicht in hoe ze engagement verder kunnen verhogen. Een algemene engagement score voor de hele organisatie geeft te weinig aanknopingspunten.
 •