Wilber, Ken

Kenneth Earl Wilber Jr. Amerikaans filosoof die een integrale theorie heeft ontwikkeld waarin hij inzichten uit de psychologie, mystiek, empirische wetenschap en systeemtheorie combineert.


Literatuur

Beck, D. & Cowan, Chr. (1996) Spiral Dynamics – Mastering Values, Leadership and Change. Blackwell Publishers.

Donkers, H. (2016) Integral Dynamics, A new integration of Wilber’s Integral Theory and Spiral Dynamics. In: International Journal of Humanities and Social Science Vol. 6, No. 6; June 2016

Marrewijk, M. van (2014). Handboek Organisatieontwikkeling – Bouwstenen voor succesvol organiseren. Amsterdam: Boom.

Wilber, K. (1995). Sex, Ecology, Spirituality: The Spirit Of Evolution. Shambala Publications.

Wilber, K. (2000) A Theory of Everything – An Integral Vision for Business, Politics, Science, and Spirituality. Shambala Publications.

 

Links

Spiral Dynamics

Vierkwadrantenmodel

 

SDO-Opleidingen.nl

Persoonlijke Effectiviteit

Leergang Veranderkunde

Spiral Dynamics integral (SDi)

Graves’ onderzoeksvraag “wat is nu gezond, volwassen menselijk gedrag” bracht hem tot de conclusie dat de menselijke natuur niet vastligt: ​​mensen kunnen, wanneer ze door omstandigheden worden gedwongen, zich aanpassen aan hun omgeving door nieuwe, complexere, conceptuele modellen van de wereld te construeren die hen in staat stellen de nieuwe problemen aan te pakken.

Mensen verschillen van elkaar door ieders bio-psycho-sociale ontwikkeling waardoor hun waarden, drijfveren en overtuigingssystemen verschillen.

“Briefly, what I am proposing is that the psychology of the mature human being is an unfolding, emergent, oscillating, spiraling process, marked by progressive subordination of older, lower-order behavior systems to newer, higher-order systems as man’s existential problems change.”

Clare W. Graves

Dit gedachtegoed, in het kort ‘Levels of Existence Theory’ genoemd, is ontwikkeld door Clare W. Graves en is uitgewerkt en aangevuld door Dr. Don Beck (1937-2022) en Chris Cowan (xxxx -2015).

Graves’ werk was zo veelomvattend, baanbrekend en interdisciplinair van aard dat het niet in een bepaalde stroming geplaatst kon worden.

 

Het sloot wel nauw aan op het werk van Ken Wilber, die een jaar eerder dan de publicatie van Spiral Dynamics, een integrale theorie introduceerde, het vierkwandrantenmodel.

 

Geïnspireerd door elkaars werk besloten Beck en Wilber beide modellen te integreren en werd de ‘i’ aan Spiral Dynamics toegevoegd: aldus SDi, een integraal model van de evolutionaire ontwikkeling van individuen, organisaties en samenlevingen.

In 2000 publiceerde Ken Wilber “A Theory of Everything” (2000) en introduceerde de combinatie als een krachtig instrument voor grootschalige interventies, veranderingen en transformaties.

 

De vier perspectieven van Ken Wilber zijn eleganter dan Graves’ bio-psycho-sociale wetenschap. Ze bedoelden hetzelfde, maar Wilber geeft het kernachtiger weer.
De representatie van Wilber’s integral theory benadrukt bovendien de coherentie, congruentie, wisselwerking en afstemming tussen de verschillende dimensies van de werkelijkheid. Wanneer een punt in een van de kwadranten correleert met de corresponderende punten in de andere kwadranten, zoals de figuur aangeeft aan de hand van de gekleurde vierkanten, is sprake van een stabiele, ideaaltypische situatie van een organisatievorm.  

 

Uiteindelijk is de samenwerking beëindigd omdat Wilber plots Spiral Dynamics marginaliseerde tot slechts één kwadrant van zijn model. Jammerlijk en onterecht!

 

SDi van Graves/Wilber (aangepast door Van Marrewijk).
Harry Donkers (2016) Integral Dynamics, A new integration of Wilber’s Integral Theory and Spiral Dynamics