Simon, Herbert
Prof.dr. Herbert Simon (1916-2001) Amerikaan, Hoogleraar Politieke Wetenschappen, Carnegie Mellon University Nobelprijswinnaar economie 1978

H.A Simon (1949) Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization. 4th ed. in 1997, The Free Press

 

Links

Cubrix Performance Management
7S model
PDCA-cirkel

 

SDO-Opleidingen.nl

Kennisupdate Performance management

Levers of Control – hefbomen voor grip

Simon’s vier ‘levers of control’ zijn richtlijnen voor het inrichten van een managementcontrolesysteem.   

Nobelprijswinnaar Herbert Simon is nadrukkelijk onderdeel van de school die de strategie van de organisatie centraal stelt. De inrichting van de organisatie en de beheersing daarvan moeten daarop afgestemd zijn wil een organisatie succesvol kunnen zijn.
Simons definieert een managementcontrolesysteem (MCS) als een “formele, op informatie gebaseerde routines en procedures die worden gebruikt door het management om patronen in organisatorisch gedrag te handhaven of te veranderen.”

 

Een MCS moet evenwicht brengen tussen creatief ondernemerschap en de beheersing van de organisatie. Het moet een kader bieden en ruimte geven; korte- en langetermijndoelstellingen balanceren, de verwachtingen van de stakeholders integreren en het behoort afgestemd te zijn op de verschillende motieven van menselijk gedrag.

 Deze schijnbare tegenstellingen heeft Simons geïntegreerd in diens ‘levers of control’, ‘hefbomen voor grip’.  

 

 • Belief systems (organisatiecultuur)
  Een krachtig beliefsystem vormt wellicht het sterkste beheersmechanisme die er is. Het internaliseert de missie en de gewenste normen en waarden bij de medewerkers. Het beliefsystem geeft richting aan de zoektocht naar nieuwe initiatieven. Succesvolle organisatie als Apple en Google hebben hun succes vooral te danken aan hun sterke belief systems. 

 

 • Boundary systems (richtlijnen, procedures)
  De kaders waarbinnen werknemers, binnen de grenzen die de organisatie stelt, hun creativiteit maximaal benutten. Door gebruik te maken van codes of conducts (richtlijnen voor integer handelen), handboeken en instructies (geen cadeaus van < € 50 euro, etc.) worden duidelijke de grenzen bepaald die het gedrag conditioneren.

 

 • Diagnostic control systems (planning & control)
  Betreft de meer traditionele bestuurlijke informatievoorziening op basis waarvan de realisatie van de doelstellingen wordt gemonitord. Gebruik van managementdashboards ligt in de lijn.
   
 • Interactive control systems (strategieontwikkeling)
  De meest dialogische variant is toepasbaar in complexe omgevingen waarin een continu strategieontwikkelingsproces plaatsvindt. Het signaleren van nieuwe kansen en bedreigingen is hier onderdeel van.

De ‘Levers of Control’ vormen tezamen de vier ‘hefbomen’ om de spanning te managen tussen de beheersende en creërende processen in de organisatie. Belief systems en interactive control systems vergroten en definiëren de ruimte voor nieuwe initiatieven van de organisatie. Boundary systems en diagnostic control systems richten de aandacht op strategische domeinen en bestaande initiatieven.  Ze zijn alle vier nodig en vullen elkaar aan.

Zo heeft Simon met het interactive controlsystems een belangrijk element toegevoegd aan de reikwijdte van het MCS. Het formuleren en vervolgens implementeren van een strategie in een stabiele goed voorspelbare omgeving is wezenlijk anders, dan voor organisaties in een snel veranderende omgeving. Daar is strategievorming een dynamisch en iteratiefproces waarin een management control systeem juist ook de informatie verschaft om over nieuwe strategieën na te denken.

De belangrijkste doelstelling van interactive control is het faciliteren van een lerende organisatie. Hierbij analyseren medewerkers op alle niveaus continu de omgeving, identificeren ze potentiële problemen en kansen, wisselen omgevingsinformatie uit en experimenteren met alternatieve business formats om de organisatie succesvol aan de veranderende omgeving aan te passen.

 

De spiral kleuren in de figuur van de vier hefbomen zijn niet origineel, maar associatief correct.

Levers of control. Herbert Simon (Decision-Making Processes in Administrative Organization” (1949 en 1997))