Marrewijk, Marcel van
Drs. Marcel van Marrewijk Lector Moderne Bedrijfskunde en bestuurslid bij SDO Hogeschool.

Bron

Frans van der Woerd en Timo van den Brink, Feasibility of a Responsive Business Scorecard – a pilot study, Journal of Business Ethics (2004, #55).

 

Links

Balanced Scorecard

Cubrix Performance management

 

Meer info

Kennisupdate performance management

Responsive scorecard

In professionele organisaties staan de stakeholders centraal en wordt samengewerkt aan waardencreatie voor de klant. De professionele organisatie wenst de belangen van stakeholders tegemoet te komen in haar bedrijfsvoering. Presteren is bovendien verlost van de preoccupatie van de korte termijn. Het draait nu om ’duurzaam ondernemen’: waardecreatie voor stakeholders, maar zodanig dat een gemeenschap dit ook kan volhouden.

Het inclusieve prestatiesysteem is dan ook afgestemd op het balanceren tussen de economische, ecologische en sociale belangen, daarbij voorbijgaand aan de minimale wettelijke verplichtingen en financiële overwegingen. Duurzaam ondernemen wordt nadrukkelijk geïnspireerd vanuit menselijke waarden, sociale verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de natuurlijke omgeving.

 

Het monitoringsysteem ontwikkelt zich verder om de ambities van de inclusieve variant van het prestatiemanagementsysteem te kunnen faciliteren.

In het kader van het ECSF-project heeft Van Marrewijk et al een aantal instrumenten ontwikkeld, waaronder de Responsive Scorecard, die met name voor het groene waardesysteem geschikt is. In de onderstaande figuur zijn drie performance formats opgenomen, elk typerend voor een specifiek waardesysteem en de daarop aansluitende organisatievorm en prestatiesysteem.

Drie typen scorecards (Van Marrewijk, 2004).

Het financiële jaarverslag – de focus van blauw – blijft het centrale element van het volgende systeem, want in Kaplan & Norton’s Balanced Scorecard zijn de drie resultaatgebieden ondersteunend voor het shareholderresultaat. In het groene systeem staat performanceverbetering centraal, gevoed vanuit de betrokkenheid met de vier meest relevante stakeholders.

 

In de Responsive Scorecard wordt het communion-principe benadrukt, het interacteren en samenwerken met relevante belanghebbenden. Zodoende kun je beter afstemmen, leren van elkaars ervaringen en verantwoording afleggen voor keuzes die je als professional en als organisatie hebt gemaakt en voor de wijze waarop je die keuze hebt uitgevoerd. De Responsive Scorecard benadrukt de betrokkenheid en samenwerking met stakeholders en toont hoe deze betrokkenheid bijdraagt aan verbetering en realisatie van de resultaten van de organisatie.