Ulrich, Dave Olson
Consultant, auteur en hoogleraar bedrijfskunde, Ross School of Business, Universiteit van Michigan en medeoprichter van The RBL Group.

Bronnen

 

Ulrich D., e.a. (2009) HR-transformation, Building Human Resources from the Outside in. McGraw-Hill Education-Europe


Ulrich, Dave (2012), HR from the outside in
– Six competencies for the future of Human Resource

 

Links

Ulrich 1.0

Ulrich 2.0

Ulrich 3.0

Ulrich 5.0

 

HRM Model van Ulrich (4.0)

De Amerikaanse professor Dave Ulrich, verbonden aan de universiteit van Michigan, onderzoekt welke kennis en vaardigheden nodig zijn om een succesvol HR-professional te zijn in een effectieve HR-afdeling.

In 2012 verschijnt het boek HR from the outside in waarin Ulrich stelt dat HR bij de buitenwereld begint, bij alles wat er leeft en beweegt buiten de muren van de organisaties: economie, cultuur, maatschappij, politiek, milieu etcetera.

Dave Ulrich groepeerde zijn model opnieuw. De zes belangrijkste HR-rollen bleven intact, sommige items werden gehergroepeerd. In het cirkelmodel zijn de rollen strategisch verdeeld over drie schillen.


Die drie schillen beduiden de niveaus waarop HR volgens Ulrich moet ‘bedreven’ worden:

    1. het individu;
    2. de organisatie;
    3. de context waarin individu en organisatie zich bevinden.

Buitenste cirkel – bedrijfskundig domein

Strategic Positioner.
In het bedrijfskundig domein combineerde Dave Ulrich twee oude rollen tot één: Strategic Positioner en Strategic Architect werden Strategic Positioner.

Met de grote cirkel rondom het hele model maakt Ulrich duidelijk dat HR van veel op de hoogte moet zijn (business, stakeholders, samenleving…) om dit begrip te kunnen vertalen in HR-acties m.b.t. talent, cultuur, leiderschap etcetera.

Middelste cirkel – HR-domein

In het Human Resources-domein heeft Ulrich de namen van twee rollen gewijzigd. Operationeel Uitvoerder werd Technology Proponent en Talent Manager & Organisatie Ontwerper werd HR Innovator & Integrator.

De rol van cultuur- en veranderingssteward maakt plaats voor twee rollen: Change Champion en Capability Builder.

Capacity Builder
HR moet de slagkracht van de organisatie helpen uitbouwen. Volgens Ulrich schiet HR hier tekort.

Change Champion
HR moet veranderingstrajecten sturen en begeleiden op twee niveaus: individueel en collectief.

HR Innovator & Integrator
Goede HR vindt innovatieve oplossingen voor complexe organisatieproblemen, implementeert die ook, volgt op en meet de impact ervan.

Technology Proponent
HR moet volgens Ulrich een grondige kennis hebben van HR-technologie, niet slechts om informatie te verzamelen en te delen maar ook om relaties aan te gaan, onder meer via social media.

Binnenste cirkel – persoonlijk domein

Credible Activist
De kerncompetentie van HR waarbij geloofwaardigheid, integriteit en de voorvechtersrol binnen de organisatie centraal staan. Enkel geloofwaardige activisten kunnen vertrouwensrelaties opbouwen.
Het is de enige rol die niet veranderd is.

De ontwikkeling van het gedachtegoed, met name het clusteren van de HR-rollen hebben de volgende stappen doorlopen: